CoAppy

GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Genel Bilgi:

APPLYCODER ŞİRKETİ tarafından işletilen “www.coappy.com” adresindeki internet sitesini (“İnternet Sitesi”) veya Şirket tarafından geliştirilen mobil uygulamayı (“Mobil Uygulama”) ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama kullanılmadan önce okunması gereklidir.

Temel İlkeler:

Coappy.com sitesinin kullanıcılarının gizliliğine özel önem veriyoruz. Veriler, özellikle izinsiz kişilerin erişimine karşı korunmakta ve güvenlik altına alınmaktadır.

Gizlilik Politikası, Şirket tarafından yönetilen www.coappy.com sitesinin kullanıcılarından topladığımız, işlediğimiz ve kullandığımız kişisel verilere olan yaklaşımımızı belirlemektedir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 4. maddesi kapsamında, kullanıcıların verileri işlenirken aşağıdaki ilkeler dikkate alınmaktadır:

a)Hizmet sunmak için gerekenden fazla veri toplanmaz. (hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma)

b)Toplanan bilgiler, Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar dışında hiçbir ticari amaçla kullanılmaz ve üçüncü kişilere aktarılmaz. (işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme)

c)Veriler, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreden fazla saklanmaz. (işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme)

d)Kullanıcılara ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlar haricinde resmi makamlara bildirilmez.

Coappy.com web sitesindeki bağlantılarda yer alan internet siteleri tarafından uygulanan gizlilik politikalarından sorumlu olmadığımızı belirtmek isteriz. Coappy.com tüm Kullanıcılara, internet sitesindeki önemli değişiklikler ile kullanıcı rıza gösterdiği takdirde, özellikle reklamlar ve ticari bilgi içeren e-postalar gönderebilir. Reklamlar ve diğer ticari bilgiler, sistem hesabındaki gelen ve giden postalara ayrıca eklenebilir.

İnternet Hizmet Verilerinin İşlenmesi

www.coappy.com sitesine girdiğinizde hesap oluşturmaz veya verilen iletişim formları aracılığıyla bize ulaşmazsanız IP adresiniz dahil hiçbir veriniz işlenmemektedir. Coappy.com, hizmetlerini sunmak ve içeriğin bireysel ihtiyaç ve ilgilere uyumunu sağlamak için çerez kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, aşağıda açıklandığı çerçevede; kişisel bilgilerinizin kaydedilmesi, saklanması, güncellenmesi, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanması, sınıflandırılması ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenmesi mümkündür.

www.coappy.com sitesinde bulunan iletişim formu aracılığı ile hakkınızda elde edilen veriler taleplerinize yanıt vermek amacıyla işlenecektir. Kişisel verilerinizin gönderilmesi, talebinizin tarafımızca işlenmesi açısından gereklidir.

www.coappy.com sitesinde hesabınızı oluştururken paylaştığınız veriler, profil ve şikâyet oluşturma durumlarında taleplerinizle ilgilenmek amacıyla işlenir. Kişisel verileriniz hizmetlerimizden yararlandığınız süre boyunca ve siteyi kullanmanıza yönelik taleplerin sınırı süresince işlenir.

Şirket, ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile birlikte kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde silmekte, yok etmekte veya anonimleştirmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler ve Toplama Yöntemleri:

Müşterilerin paylaştığı kimlik bilgileri (isim, soyisim, uyruk, TC numarası bilgisi), iletişim bilgileri (e-posta adresi, fatura ve teslimat adresleri, cep telefonu numarası); internet sitesinin kullanımı sırasında toplanan müşteri işlem bilgileri (talep bilgileri, sipariş bilgileri, fatura bilgileri, müşteri yorumları, posta kodu bilgisi, adres bilgileri), finans bilgileri (kredi kartı bilgileri), pazarlama bilgileri (çerez kayıtları, alışveriş geçmişi, açık veya örtülü kullanıcı reytingleri), işlem güvenliği bilgileri (İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Bağlantı Zamanı / Süresi gibi Trafik Verileri) ile internet tarayıcısı ve/veya Şirketimiz mobil uygulamasındaki veya internet sitemizi kullanırken internet tarayıcınızdaki tercihlerinize göre toplanabilecek lokasyon verileri işlenir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:

Yukarıda sayılan kişisel veriler, size özel reklam, promosyon ve kampanyaların oluşturulması, çapraz satış yapılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri hareketleriniz takip edilerek kullanıcı deneyiminizi arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi ve CoAppy’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, müşteri memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla dahil olmak üzere CoAppy’nin ve CoAppy ile anlaşmalı profesyonel iş ortaklarının ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, CoAppy’nin sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası, tüm bu açıklanan hususlarda sizinle iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; KVKK’nın 5 ve 6. maddeleri gereğince işlenebilecek ve aynı amaçlar ve hukuki sebeplerle yurtiçindeki üçüncü kişilerle ve aynı Yasa’nın 9. maddesindeki kurallara uyularak yurtdışındaki üçüncü şahıslarla, iş ortaklarımızla/tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Şirketimiz tarafından kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla APPLYCODER ŞİRKETİ  ve Grup Şirketlerimize, Şirket yetkililerimize, iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

Veri Güvenliğinin Sağlanması

Kullanıcılar veya üyelerimiz tarafından Şirket’e sağlanan veya Şirket tarafından edinilen bilgilerin ve İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Veri Sahiplerinin Hakları (KVKK Madde 11)

a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b)Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e)Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f)(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri sahipleri, yukarıdaki hakları web sitesinde belirtilen elektronik posta adresi üzerinden kullanabileceklerdir.

Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, formun ıslak imzalı bir kopyasının elden ya da Kanun’da belirtilen diğer yöntemlerle
Buchenweg 20, Petersberg, Petersberg, 36100, Almanya adresine iletilmesi veya Coappy.com adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile veya Şirketimiz’e daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden gönderilecek e-mail ile gerçekleştirilebilir. Şirket, KVKK’nın 13. Maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde başvurunuzu cevaplandıracaktır.

Ödeme Bilgileri

Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, İnternet Sitesinde ve/veya Mobil Uygulama’dan alışveriş yapan Kullanıcıların güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde İnternet Sitesinde ve Mobil Uygulamada tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin İnternet Sitesi ve Mobil Uygulama ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. Kullanıcı, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.

İnternet Sitesi’ni ve/veya Mobil Uygulama’yı kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca aranızda gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmemekte ve kaydedilmemektedir.

İnternet Sitesi’ne ve/veya Mobil Uygulama’ya üyelik, ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ve kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer İnternet Sitesi ve/veya Mobil Uygulama kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir. 

Bilgilerinize sunarız.

 

Primary Color
default
color 2
color 3
color 4
color 5
color 6
color 7
color 8
color 9
color 10
color 11
color 12